Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Ministerstwo Edukacji i Nauki Okręgowa Komisj Egzaminacyjna w Krakowie matematyka dla dzieci

Komputer w szkole - serwis dla nauczycieli

dziecko w sieci Portal edukacyjny Eduseek

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1w Chmielniku

logo szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1
im. por. Jana Bałdy w Chmielniku
36-016 Chmielnik
woj. podkarpackie
spnr1@intertele.pl

nasza szkoła

 
strona główna galeria kontakt

o szkole...

historia szkoły
o patronie
osiągnięcia
ogłoszenia

ludzie...

Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie

w szkole...

gazetka szkolna
biblioteka
koła zainteresowań
plan lekcji
dzwonki
kalendarz imprez

  rozmaitości

autorzy

HISTORIA SZKOŁY...

Historia szkoły bezpośrednio wiąże się z historią społeczności chmielnickiej już od 1885r., kiedy to władze austriackie wybudowały drewniany domek z przeznaczeniem na szkołę z jedną salą lekcyjną i mieszkaniem dla nauczyciela. Nauka trwała w niej trzy lata i kończyła ją przeważnie młodzież z bogatszych domów. Nauczycielem i kierownikiem tej szkoły w jednej osobie był pan Karol Strzelbicki. Ze względu na trudne warunki lokalowe w drewnianej szkółce, zaczęto zabiegać o budowę nowego budynku. Budowa ta najbardziej leżała na sercu ówczesnemu proboszczowi chmielnickiemu ks. prałatowi Franciszkowi Majcherowi, który na ten cel zakupił stosowny grunt. Nowa murowana, piętrowa szkoła z pięcioma salami i mieszkaniem dla jej kierownika jak na ówczesne czasy była okazałym budynkiem. Budowa jej została zakończona w 1910 roku. Kierownikiem jej został Władysław Naleziński. Za czasów austriackich młodzież uczyła się w niej w czterech klasach z sześcioletnim programem nauczania. W klasach I-II program ten realizowano w ciągu jednego roku, zaś w klasach III-IY w ciągu dwóch lat, uczono również języka niemieckiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. szkoła czteroklasowa została przekształcona w 6-cio klasową. Władzę w niej sprawował pan Marian Trałka. W okresie II wojny światowej nauczanie w Chmielniku, podobnie jak w całej Polsce, odbywało się w klimacie terroru, prześladowań i aresztowań, dlatego też zostało ono ograniczone zaledwie do kilku klas.Funkcję kierownika w tych trudnych czasach sprawował pan Tomera. Po zakończeniu działań wojennych kierownikiem szkoły mianowano repatrianta ze wschodu pana Franciszka Łukasiewicza. Był to człowiek w podeszłym wieku, dlatego też w niedługim czasie funkcję tę objął pan Stanisław Drążek. Po wojnie realizowano w tejże szkole program siedmioletniej szkoły podstawowej, zaś w 1952r. przystąpiono do realizacji szkoły ośmioletniej. W tym czasie była ona jedyną szkołą w Chmielniku, dlatego uczęszczało do niej około sześciuset uczniów, których uczyło sześciu nauczycieli. Nauka więc trwała do późnych godzin wieczornych. Wkrótce
 

Ostatnia aktualizacja: 10 kwiecień 2006

 

(C) by Szkoła Podstawowa nr 1 w Chmielniku 2005