Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Ministerstwo Edukacji i Nauki Okręgowa Komisj Egzaminacyjna w Krakowie matematyka dla dzieci

Komputer w szkole - serwis dla nauczycieli

dziecko w sieci Portal edukacyjny Eduseek

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1w Chmielniku

logo szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1
im. por. Jana Bałdy w Chmielniku
36-016 Chmielnik
woj. podkarpackie
spnr1@intertele.pl

nasza szkoła

 
strona główna galeria kontakt

o szkole...

historia szkoły
o patronie
osiągnięcia
ogłoszenia

ludzie...

Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie

w szkole...

gazetka szkolna
biblioteka
koła zainteresowań
plan lekcji
dzwonki
kalendarz imprez

  rozmaitości

linki

autorzy

PATRON SZKOŁY...

Jan Bałda  - patron      Lata okupacji niemieckiej przeżyłem w Chmielniku. Ta się urodziłem i wychowałem. Rodzice moi byli nauczycielami tutej-szej szkoły powszechnej.
     W latach II wojny światowej wieś żyła w określonych warun-kach podyktowanych przez okupanta niemieckiego, ale też kie-rowała się nakazami patriotyzmu i wiary, które przez cały czas umacniał Kościół i ci; którzy nie uwierzyli, że Polska przestała istnieć. Ci, silni duchem wierzyli, że okupacja to okres przejścio-wy, czego dowodem było organizowanie się mieszkańców, szcze-gólnie młodzieży w grupy przeciwdziałające zakusom niemiec-kim w niszczeniu społeczności polskiej.
     Wyzwolenie spod okupacji niemieckiej Chmielnika nastąpiło dnia 29 lipca 1944 r. Lecz o tym, co działo się na wsi w ponurych latach wojny nie można było pisać. Każdy, o którym drugi z kolei sowiecki okupant dowiedział się, że brał udział w walce z hitle-ryzmem, trafiał za kraty więzienne.
     Dziś - po przeszło pięćdziesięciu latach od tych wydarzeń można podać nazwiska tych, co walczyli o Wolną Polskę i tych, którzy dla Niej oddali swoje życie.
Pamięci tych wszystkich kilka fragmentów wspomnień po-święcam.    
       Autor
J. Bałda ps. "Piotr"
Dom Bałdów
Tablica upamiętniająca nadanie imienia SP1
Grób-pomnik w Chmielniku /bohaterów AK/
JAN BAŁDA - ps. "Żbik", "Piotr" - oficer Armii Krajowej, urodzony 12 października 1919 r. w Chmielniku syn Antoniego i Anny z d. Ziają.
Szkołę powszechną ukończył w roku 1931 w Chmielniku. W roku 1938 zdał maturę w II Państwowym Gimnazjum im. Stanisława Sobińskiego
w Rzeszowie,- z wynikiem celującym. Po maturze odbył służbę wojskową i ukończył w Jarosławiu Szkołę Podchorążych
Piechoty przy 24 DP.
Po ukończeniu...
 

Ostatnia aktualizacja: 10 kwiecień 2006

 

(C) by Szkoła Podstawowa nr 1 w Chmielniku 2005